Privacyverklaring 2020

Als u een Overeenkomst met ons bent aangegaan op basis van deze Voorwaarden, raden wij u aan een permanente kopie te downloaden en te bewaren voor toekomstig gebruik.

Cookies

De MessageBird sites gebruiken cookies, kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst en die webservers in het domein dat de cookie plaatste later kunnen ophalen. Afhankelijk van uw voorkeuren gebruiken we cookies om uw cookie- en website-instellingen op te slaan, gerichte advertenties aan te bieden en de werking van de site te analyseren. Voor meer informatie, zie de Cookie kennisgeving sectie van deze privacyverklaring.

Contacteer ons

Als u een zorg, klacht of vraag hebt over uw privacy, neem dan contact op met MessageBird's Data Protection Officer via privacy@messagebird.com. Voor meer informatie over contact opnemen met MessageBird, inclusief onze filialen, zie het gedeelte Hoe neemt u contact met ons op in deze Privacyverklaring.

Inleiding

Bij MessageBird doen we er alles aan om uw gegevens te beschermen en u volledige controle te geven over uw persoonlijke gegevens op ons platform. Ons doel is dat u zich altijd geïnformeerd en bevoegd voelt om uw eigen privacy en die van uw klanten te beschermen. Als Cloud Communications Platform as a Service (CPaaS) verwerken wij persoonsgegevens om onze diensten te kunnen leveren. Deze privacyverklaring bevat informatie over welke gegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen en hoe we met die gegevens omgaan.


This latest version of our Privacy Statement has been updated to give you a better understanding of how we treat personal data and to call your attention to some of our new features. De updated document is even more user-friendly and addresses new data protection regulations, including the EU’s General Data Protection Regulation. If you are interested you can view the previous statement hier.

Over MessageBird

MessageBird is een Cloud Platform as a Service (CPaaS) bedrijf dat bedrijven over de hele wereld in staat stelt om met hun klanten te communiceren via verschillende communicatie channels, zoals SMS, Voice, Programmable Conversations en Email.


Deze Privacyverklaring is opgesteld om u, en de ontvangers van de communicatie die u via MessageBird's CPaaS platform verstuurt, in staat te stellen weloverwogen beslissingen te nemen over persoonlijke gegevens wanneer u gebruik maakt van onze communicatiediensten.


Wij vragen alleen om persoonsgegevens wanneer wij deze nodig hebben voor zakelijke doeleinden of om u relevante informatie te verstrekken. Of u zich nu aanmeldt voor onze nieuwsbrief of een serviceovereenkomst ondertekent, u verstrekt ons uw persoonsgegevens voor een bepaald doel. U hebt altijd de mogelijkheid om uitdrukkelijk in te stemmen met het verzamelen, gebruiken, openbaar maken en delen van de door u verstrekte informatie. Dat geldt zelfs wanneer u onze website bezoekt, waar u uw cookievoorkeuren kunt beheren. U kunt te allen tijde uw persoonlijke gegevens bekijken en uw instellingen wijzigen.


Aangezien klanten onze producten integreren in hun eigen softwaretoepassingen, hebben we geen directe interactie met hun eindgebruikers. Wanneer klanten wel eindgebruikersinformatie met ons delen, behandelen we die gegevens altijd in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, waaronder GDPR. Wij gebruiken die gegevens niet voor andere doeleinden dan die welke specifiek zijn opgegeven door de klant die de gegevens verstrekt.


In dit document zult u verschillende rollen en verantwoordelijkheden tegenkomen. Hier volgt een korte uitleg van de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en governancesystemen die een integrale rol spelen bij de bescherming van uw gegevens.


De Controller determines the purpose (why) and means (how) of personal data sharing (e.g. to receive important information or sending invoices) and remains ultimately responsible for the correct handling of the subject’s data. The Controller is often the company that an individual (or data subject) provides their personal data to.


Processor is the company that provides part of the service of the Controller, and needs specific personal data in control of the Controller in order to do so. To give an example: when one of our customers sends a campaign through our platform, we need personal data such as a phone number to fulfil the service. The Processor only processes personal data according naar de instructions of the Controller.


Depending on your relationship with MessageBird, we can be both Controller and Processor. If you have any questions about these terms or more general inquiries about how we handle identifiable data, you can always contact us at privacy@messagebird.com or send a written inquiry to:


MessageBird B.V.

t.a.v. Juridische afdeling (Privacy)

Trompenburgstraat 2C

1079 TX Amsterdam

Nederland

Waarom wij persoonsgegevens verzamelen


De veiligheid van uw gegevens is onze prioriteit, net zoals de bescherming van uw rechten en vrijheden als individu, dit alles in volledige overeenstemming met de wereldwijde normen van regels en voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens die wij verwerken zijn rechtmatig verkregen en hebben een wettelijke basis. Het doel van de informatie die wij verzamelen is om u in staat te stellen onze diensten te gebruiken en onze dagelijkse activiteiten voort te zetten en uit te breiden. Persoonlijke gegevens kunnen ons ook helpen om onze producten te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van onze klanten.


Wij verwerken persoonsgegevens op basis van een beperkt aantal rechtsgronden:


 • explicit toestemming (e.g. ticking a box on our website when you want to download product information),

 • negotiating and signing a contract to receive a MessageBird service,

 • wettelijke verplichting which requires us to do so (such as preventing misuse or our services, cooperating with formal verzoeken om openbaarmaking and storing financial data for the duration required).


We verzamelen persoonlijke gegevens voor specifieke doeleinden, en we zullen u altijd vertellen welke dat zijn wanneer we ze verzamelen. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor het gespecificeerde doel, zolang onze relatie hetzelfde blijft. Als onze relatie verandert, kunnen we meer informatie nodig hebben. Als u bijvoorbeeld een formulier invult om meer informatie aan te vragen over een van onze producten, gebruiken we uw contactgegevens om u de gevraagde productinformatie toe te sturen. Als u vervolgens besluit klant te worden, hebben we aanvullende informatie nodig, waaronder uw factuuradres, om u de diensten te kunnen leveren waarin u geïnteresseerd bent.


Hier volgt een lijst van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens zullen opvragen of gebruiken:


 • Het delen van relevante informatie over onze producten en diensten,

 • Een account aanmaken dat verbonden is met uw persoon en bedrijf,

 • Uw identiteit verifiëren

 • Verrichten van de diensten

 • Financiën en facturering

 • Analyse van het gebruik van onze producten en diensten

 • Klantenondersteuning bieden aan potentiële of bestaande klanten

 • Opsporing en bestrijding van frauduleuze of onwettige activiteiten

 • Opleiding en kwaliteitsverbetering

 • Onze marketing- en verkoopactiviteiten uitbreiden channels

 • Financiële verplichtingen nakomen, zoals belastingen betalen en ervoor zorgen dat facturen worden betaald

 • Uw account veilig houden.


U hebt altijd de keuze om persoonlijke gegevens op ons domein te verstrekken of niet. Houd er rekening mee dat het niet verstrekken van persoonsgegevens het gebruik van een bepaald product of een bepaalde dienst in de weg kan staan. Wanneer u ervoor kiest de gevraagde informatie niet te verstrekken, zullen wij u de gevolgen daarvan meedelen.

Welke persoonsgegevens we verzamelen

Het exacte type gegevens dat wij verzamelen hangt af van het betreffende product of de betreffende dienst. Het toepassen van uw privacy-instellingen op onze website, het aanmelden voor een nieuwsbrief, het downloaden van marketingmateriaal of het gebruik van een van onze producten en diensten vereisen allemaal dat u de juiste gegevens achterlaat, specifiek voor dat doel. We verzamelen nooit meer gegevens dan we nodig hebben en kunnen op het juiste moment om aanvullende gegevens vragen.


U zult altijd een keuze hebben als het gaat om de producten en diensten van MessageBird die u gebruikt en de gegevens die u deelt. Wanneer we u vragen om persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u dat weigeren. Veel van onze producten vereisen bepaalde persoonlijke gegevens om u een dienst te kunnen leveren. Als u ervoor kiest geen gegevens te verstrekken die nodig zijn om u te voorzien van een product of functie, kunt u dat product of die functie niet gebruiken.


De verwerking van persoonlijke gegevens door MessageBird omvat drie hoofdcategorieën wanneer u onze producten en diensten gebruikt:


 • Klantrekeninggegevens (of potentiële klantgegevens) - uw persoonlijke gegevens als rekeninghouder namens uw bedrijf.

 • Eindgebruikersgegevens - de persoonsgegevens van de beoogde ontvangers van de communicatiediensten waarvan u als klant gebruik maakt. De categorie eindgebruikersgegevens bestaat zowel uit communicatiegegevens (alle gegevens die verband houden met de communicatie; bv. metadata) als uit klanteninhoud van de communicatie.

 • Bezoekersgegevens - bij een bezoek aan onze website wordt u gevraagd uw cookievoorkeuren (opnieuw) in te stellen. Op basis van uw voorkeuren kunnen persoonlijke gegevens worden verzameld. Wanneer u door onze Sales of Customer Klantenservice teams benaderd wilt worden, u wilt inschrijven voor een nieuwsbrief of productinformatie wilt downloaden, deelt u alleen informatie met ons die relevant is voor het gedane verzoek. Daarnaast verzamelt MessageBird bij het inloggen in uw klantomgeving via de website gegevens met betrekking tot het gebruik van het dashboard en platform.


Afhankelijk van onze relatie kunnen de door u gedeelde persoonsgegevens bestaan uit:


Informatie over klantenrekeningen en potentiële klanten

 • Volledige naam

 • Adres

 • E-mailadres

 • Financiële informatie

 • Account ID

 • Geslacht

 • Functieomschrijving

 • LinkedIn account

 • IP-adres

 • Handtekening

 • Gebruiksgegevens van diensten en website

 • Gespreksopnamen van klantenondersteuning


Gegevens over het communicatieverkeer

 • Communicatieorgaan

 • Verkeersgegevens

 • Informatie over de locatie

 • Telefoonnummer verzender en ontvanger

 • E-mailadres sender and recipient


Bezoekersgegevens website

 • Cookie voorkeuren

 • IP-adreses

 • Informatie over de locatie

 • Bezochte pagina's

 • Informatie over browser en apparaat


Hoe wij gegevens verzamelen en gebruiken


Om grondig te zijn, hebben wij opgesomd hoe wij persoonsgegevens verzamelen en hoe die gegevens worden gebruikt. De onderstaande informatie is niet volledig en kan worden bijgewerkt in overeenstemming met nieuwe wetgeving, of omdat verdere verduidelijking nodig is op basis van een nieuw product of dienst.


MessageBird gebruikt de gegevens die u met ons deelt om u de beste ervaring met ons merk, de daarmee verbonden diensten en mensen te bieden. We gebruiken gegevens met name om:


 • U in staat stellen onze producten en diensten te gebruiken, met inbegrip van onze klantenondersteuning en publiekelijk toegankelijke website.

 • Uw ervaring met onze producten en diensten te personaliseren en aanbevelingen te doen.

 • Producten verbeteren en (verder) ontwikkelen, waaronder het analyseren van gebruiksgegevens.

 • Ons bedrijf runnen


More detailed information on the purposes we fulfil can be found under Waarom wij persoonsgegevens verzamelen.

Persoonsgegevens worden voornamelijk met ons gedeeld door u als (potentiële) klant of websitebezoeker; daarnaast deelt u als klant die gebruik maakt van onze CPaaS-producten informatie van eindgebruikers met ons om de overdracht van de communicatiediensten mogelijk te maken. In sommige gevallen wordt aanvullende informatie met betrekking tot het bedrijf waarvoor u werkt, uw functie en de bedrijfstak waarin het actief is, verzameld via online bronnen of verrijkingsleveranciers om zo goed mogelijk op uw zakelijke behoeften te kunnen inspelen.


Wanneer u onze website bezoekt op basis van uw cookievoorkeur, verzamelen wij automatisch gegevens door cookies en vertrouwde trackingtechnologieën op uw browser te plaatsen. De informatie die wij verzamelen helpt ons om onze website en ons bedrijf te onderhouden en te verbeteren. Meestal gaat het om uw IP-adres, browsertype, de pagina's die u hebt bezocht en in welke volgorde, en of u een nieuwe of terugkerende bezoeker bent.


Wij gebruiken deze gegevens om ervoor te zorgen dat de website correct werkt en om uw eventuele voorkeuren op te slaan. Het helpt ons ook relevante advertenties te tonen, gegevens te genereren en te beoordelen, en rapporten te genereren over onze websitegebruikers en gebruikspatronen.


Wanneer u een formulier op onze website invult, hebt u rechtstreeks contact met ons. Wanneer u 'Praat met Verkoop', 'Stel een Integratie voor', 'Praat met Klantenservice' via ons live chat venster, stuur ons een e-mail, of abonneer u op onze nieuwsbrief, gebruiken wij de gegevens die u verstrekt.


Wanneer u zich aanmeldt op onze website, vragen wij om enkele persoonlijke gegevens zoals uw e-mailadres, bedrijf, naam en de inhoud van uw vragen. De specifieke in te vullen velden kunnen per formulier verschillen, we zullen u nooit om irrelevante informatie vragen, en we zullen de gegevens altijd gebruiken voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.


Als u al klant bent, gebruiken we de gegevens die via uw account zijn verzameld. Dat geeft ons relevant inzicht in hoe u ons platform en onze producten gebruikt, wat uw zakelijke behoeften zijn, problemen met ondersteuning in het verleden, enzovoort. Met deze informatie kunnen we onze hulp en productaanbiedingen aanpassen en de best mogelijke ondersteuning bieden via onze support-, tech- en verkoopteams.


Wanneer u een gratis proefaccount aanmaakt, moet u enkele persoonlijke gegevens invullen. De informatie die we vragen is beperkt tot wat we nodig hebben om u de proefaccount aan te bieden. Als u zich aanmeldt door een account van een derde partij te koppelen, staat u die derde partij toe de basisprofielinformatie te delen die nodig is om een persoonlijke account bij MessageBird aan te maken.


We vragen je altijd om jezelf te verifiëren door het e-mailadres en telefoonnummer dat je hebt opgegeven bij het aanmelden te verifiëren. Vervolgens hoeft u alleen nog maar in te loggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord en u kunt aan de slag. Uw account activeren door uw e-mailadres en telefoonnummer te bevestigen bewijst voor ons dat u de account heeft aangemaakt en dat u een mens bent. Het zorgt er ook voor dat je een geldig telefoonnummer hebt om onze diensten mee te testen als je dat wilt. Uw nummer wordt gebruikt om testberichten te versturen, stelt ons ondersteuningsteam in staat om contact met u op te nemen en maakt tweefactorauthenticatie op uw account mogelijk.


Wanneer u credits koopt of een abonnement neemt, hebben we meer informatie nodig dan alleen uw naam en wachtwoord. Om te kunnen beginnen met factureren, hebben we informatie nodig zoals uw bedrijfsgegevens, factuuradres en gewenste betalingsmethode(s). U krijgt automatisch een account-id toegewezen die wordt gebruikt om uw bestellingen te verwerken, facturen toe te wijzen en API-verzoeken te volgen. Als u onze API's in uw softwaretoepassing integreert, krijgt u een authenticatietoken waarmee wij u kunnen identificeren wanneer u API-verzoeken verstuurt.


Uw referenties helpen ons om onze interne processen en diensten te verbeteren. Wij bewaren accountgegevens om de account te identificeren die de API-opdrachten toewijst en om ervoor te zorgen dat de accountbeheerder en ons ondersteuningsteam relevante informatie over uw account kunnen opslaan en openen.


Soms zijn we wettelijk verplicht aanvullende informatie te verzamelen, afhankelijk van de dienst. Als u bijvoorbeeld actief wilt zijn in Luxemburg, Canada, Denemarken, Maleisië of de Verenigde Staten, heeft u specifieke toestemming nodig, die u kunt aanvragen via uw accountportaal. Om de aanvraag te voltooien, hebben we details nodig zoals het doel van uw campagne en een sjabloon of voorbeeld van de communicatie die u via MessageBird zou versturen. Vervolgens delen wij alle vereiste informatie met de lokale autoriteiten van het door u opgegeven land om de procedure te voltooien.


When using our products and services, we collect the commands your application communicates to MessageBird. This includes your IP-adressen, information on your usage, and routing information.


GEGEVENS UIT OPENBARE BRONNEN EN AANBIEDERS VAN GEGEVENSVERRIJKING


In order to develop our business, we make use of third parties that supply us with information collected from publicly available sources and data enrichment providers. The information we collect is based on personas created by automated processes. The purpose of enriching profiles is to assess that only relevant leads and customers are processed and the additional information helps to address the specific needs, based on type of industry, company scale and is done so on the basis of the company’s legitimate interest. In order to make sure we only approach the right audience, we only retain information that will help us reach out to people and companies that would benefit from the use of our services and products. If you no longer want to be contacted by our sales team, you can always object by contacting your account manager or MessageBird’s support team via support@messagebird.com.


Het gaat om de onderstaande categorieën persoonsgegevens. Zoals u ziet zijn de meeste daarvan bedrijfsgerelateerd; niettemin kan zelfs in een zakelijke relatie sommige informatie als persoonsgegevens worden beschouwd; bedrijfsnaam, bedrijfsbeschrijving en website, (geschatte) bedrijfsomzet en personeelsbereik, bedrijfstak van het bedrijf, functie en titel, anciënniteit, volledige naam, telefoonnummer.


De informatie wordt niet langer bewaard dan nodig is om aan het doel te voldoen, of als u bezwaar maakt waardoor de rechtsgrond van toestemming of legitiem belang komt te vervallen. De bewaartermijn kan variëren van een paar weken voor leads, tot de duur van de diensten voor bestaande klanten.


De bron van de informatie is Clearbit en de categorieën ontvangers zijn uitsluitend interne teams van MessageBird die samenwerken met onze CRM provider Salesforce. Voor meer informatie over deze bedrijven zie de sectie 'Goedgekeurde verwerkers'.


Wees gerust dat alle derde partijen die betrokken zijn bij de dagelijkse activiteiten van MessageBird zullen moeten voldoen aan de juiste grensoverschrijdende overdrachtsmechanismen.

Informatie delen


Of we nu de rol vervullen van Controller, Verwerker, of zelfs als louter doorgeefluik, we zorgen er altijd voor dat de partijen waarmee we samenwerken zich houden aan dezelfde gegevensbeschermings- en veiligheidsnormen als die welke we met u zijn overeengekomen. MessageBird maakt gebruik van drie categorieën ontvangers:


 • Derde aanbieders van diensten en technologie en aanbieders van (tele)communicatiediensten die namens ons werken om u producten en diensten te leveren.

 • MessageBird Bedrijfsfamilie

 • overheidsinstanties, wanneer zij daartoe wettelijk verplicht zijn


Dit is met wie we informatie delen en waarom:


AANBIEDERS VAN (TELE)COMMUNICATIEDIENSTEN

Telecomoperatoren, aggregatoren en andere communicatiedienstverleners voor een goede routering en connectiviteit. We bereiken de smartphones van mensen via telecomoperatoren en andere communicatiedienstverleners. Om ervoor te zorgen dat het bericht dat u verstuurt de beoogde ontvanger bereikt, ongeacht zijn of haar locatie, maken wij gebruik van een wereldwijd netwerk van telecomaanbieders. Als het gaat om de inhoud van elektronische communicatie die door communicatieaanbieders wordt verzonden, kwalificeren deze exploitanten, aggregators en dienstverleners noch als verantwoordelijken noch als verwerkers onder de GDPR van de EU, voor zover zij slechts optreden als doorgeefluik van de inhoud. Indien zij inhoudgegevens verwerken voor hun eigen doeleinden (bv. hun eigen activiteiten op het gebied van filtering of gegevensbewaring), treden zij op als voor de verwerking verantwoordelijken.


Third party service and technology providers who perform necessary actions on our behalf. We can share personal data with third party service providers, like our payment processor and hosting providers. We never share information without prior vetting, due contracts or for specific purposes that can be fulfilled in-house. An overview of third party service providers can be found under Erkende verwerkers.


BETALINGSDIENSTAANBIEDERS EN FINANCIËLE INFORMATIE

Aanbieder van betalingsdienstens (PSP's) van MessageBird bieden onze klanten, naast de reguliere levering van betalingsdiensten, twee aanvullende diensten: Opgeslagen Betaalmethoden, en Automatisch Opladen. Streep, Mollie en Adyen zijn de PSP's die de betalingsverzoeken van onze klanten verzamelen, verwerken en opslaan en doen dit als controllers in hun eigen recht.


Met Opgeslagen Betaalmethoden kunnen onze klanten voor hun eigen gemak de financiële informatie van een specifieke betaalmethode met toestemming opslaan. De informatie die nodig is om de dienst te verlenen verschilt afhankelijk van de geselecteerde betaalmethode (creditcard, iDeal of Paypal), maar voor een creditcard bestaan de laatste vier cijfers van een creditcardnummer, de vervaldatum en de naam van de kaarthouder. Voor iDeal het IBAN/BIC-nummer en de rekeningnaam, en voor PayPal het e-mailadres van de rekening.


Met Auto Recharge stellen MessageBird en haar Aanbieder van betalingsdienstens onze klanten in staat hun rekeningsaldo automatisch aan te vullen als het onder een minimumdrempel komt. Deze nevendienst wordt ingeschakeld door middel van een toggle knop, waarmee u toestemming geeft voor het gebruik van de vereiste informatie om de credits op uw saldo automatisch aan te vullen. MessageBird vraagt extra authenticatie van haar klanten door middel van een e-mail die u vraagt om een extra authenticatie in te vullen, wanneer de bank of PSP dit vereist voor deze transacties.

For both of these ancillary payment services you can withdraw your consent at any time on the customer finance settings page, here.

Aanbieder van betalingsdiensten en financiële informatie

Payment Service Providers (PSP's) van MessageBird bieden onze klanten, naast de reguliere levering van betalingsdiensten, twee aanvullende diensten: Opgeslagen Betaalmethoden, en Automatisch Opladen. Stripe, Mollie en Adyen zijn de PSP's die de betalingsverzoeken van onze klanten verzamelen, verwerken en opslaan en doen dit als controllers in hun eigen recht.


Met Opgeslagen Betaalmethoden kunnen onze klanten voor hun eigen gemak de financiële informatie van een specifieke betaalmethode met toestemming opslaan. De informatie die nodig is om de dienst te verlenen verschilt afhankelijk van de geselecteerde betaalmethode (creditcard, iDeal of Paypal), maar voor een creditcard bestaan de laatste vier cijfers van een creditcardnummer, de vervaldatum en de naam van de kaarthouder. Voor iDeal het IBAN/BIC-nummer en de rekeningnaam, en voor PayPal het e-mailadres van de rekening.


Met Auto Recharge stellen MessageBird en haar Payment Service Providers onze klanten in staat hun rekeningsaldo automatisch aan te vullen als het onder een minimumdrempel komt. Deze nevendienst wordt ingeschakeld door middel van een toggle knop, waarmee u toestemming geeft voor het gebruik van de vereiste informatie om de credits op uw saldo automatisch aan te vullen. MessageBird vraagt extra authenticatie van haar klanten door middel van een e-mail die u vraagt om een extra authenticatie in te vullen, wanneer de bank of PSP dit vereist voor deze transacties.


For both of these ancillary payment services you can withdraw your consent at any time on the customer finance settings page, here.


MESSAGEBIRD COMPANY FAMILIE

In order to do business with our global offices, we might need to share personal data between our legal entities. Both MessageBird B.V. and all other entities in the MessageBird Bedrijfsfamilie will only ever use the data as described in this statement.


Gerichte reclame. Wij verkopen geen informatie aan of van derden voor reclame- of marketingdoeleinden. Wij maken zelf gebruik van direct marketing via Google Adwords, LinkedIn en Facebook. Meer informatie over hoe u uw reclamevoorkeuren kunt beheren vindt u in ons Cookie Preference Center, of in de advertentie-instellingen van uw browser.

Verzoeken van de overheid

We won’t share your information with third parties without your permission, except when we’re required to by law and in accordance with MessageBird’s Beleid inzake verzoeken om openbaarmaking.


Een deel van het beleid vereist dat MessageBird alleen reageert op verzoeken van de overheid als we daartoe wettelijk verplicht zijn. Dienovereenkomstig moet het verzoek 1. afkomstig zijn van een overheidsinstantie, 2. afgegeven zijn waar wij onder de betreffende jurisdictie vallen, 3. een uitvoerbare dagvaarding, huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of vergelijkbaar officieel instrument zijn dat ons dwingt de gevraagde informatie vrij te geven, en 4. de categorieën van opgevraagde gegevens en specifieke tijdsperiode vermelden.

Internationale doorgifte van gegevens (buiten de EER)

Als wereldwijde cloud-based enterprise brengt het gebruik van onze diensten vaak de overdracht van persoonsgegevens met zich mee, zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte (EER). We zorgen er altijd voor dat onze partners buiten de EER en binnen de EU voldoende garanties en waarborgen hebben om uw gegevens goed te behandelen en te beschermen in overeenstemming met onze normen voor gegevensbescherming en (informatie)beveiliging.


Wij zorgen er onder andere voor dat gegevens die buiten de EER worden overgedragen, alleen worden gedaan met de juiste mechanismen voor grensoverschrijdende overdracht. We zorgen er altijd voor dat we contractueel afspraken maken over gegevensbescherming om de rechten en vrijheden van alle individuen, binnen en buiten de EU, te beschermen en zorgen voor naleving van onze gegevensbeschermingsnormen en, indien van toepassing, de GDPR.

Gegevensbeveiliging en nalevingsverplichtingen

Wij doen er alles aan om uw gegevens veilig te houden. Wij investeren in de modernste technologie en grondige veiligheidsonderzoeken van onze infrastructuur en medewerkers om de veiligheidsrisico's tot een minimum te beperken.


Aangezien al onze accounts beveiligd zijn met een wachtwoord, en eventueel met twee-factor authenticatie, bent u de enige die toegang heeft tot uw account. Als uw inloggegevens worden gestolen of gebruikt zonder uw toestemming, is het noodzakelijk dat u ons onmiddellijk op de hoogte stelt zodat we uw account kunnen beveiligen. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar security@messagebird.com met als onderwerp 'Urgent: accountgegevens'.


If you want to know more about the measures we take to keep your data secure, check out our Veiligheidsverklaring. It contains information about the industry standard, administrative, technical, physical, and organizational safeguards designed to prevent unauthorized access and use of personal data.

Bewaring van persoonsgegevens

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren, hangt af van de aard ervan en het doel waarvoor ze zijn verkregen. Wij bewaren persoonsgegevens om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen die kunnen variëren afhankelijk van de geografische locatie waar u verblijft, de dienst wordt afgenomen of de communicatiediensten worden beëindigd.


Persoonlijke gegevens met betrekking tot onze communicatiediensten, zoals leasetelefoonnummers, e-mailadressen, locatiegebonden informatie en de inhoud van berichten, worden standaard zes maanden bewaard om te voldoen aan onze Europese verplichtingen om misbruik van onze diensten actief te voorkomen en om op formeel verzoek informatie vrij te geven ter bevordering van een strafrechtelijk onderzoek. In andere regio's kan deze periode tot twee jaar worden verlengd. Wij bewaren communicatiegegevens van eindgebruikers, waaronder telefoonnummers en/of e-mailadressen van ontvangers, uitsluitend om misbruik van de MessageBird diensten te voorkomen gedurende een periode van zes maanden.


Wij bieden al onze klanten aanvullende diensten aan, waaronder de mogelijkheid om voor uw gemak een online adresboek bij te houden en inzicht in de gebruiks- en verzendgeschiedenis van de communicatie, specifiek voor uw account en voor de duur van de diensten. Met betrekking tot deze nevendiensten zorgt de klant ervoor dat alle persoonlijke gegevens van de eindgebruiker (ontvanger van de communicatie), zoals telefoonnummers, e-mailadressen, enz. uitsluitend door u als verantwoordelijke voor de verwerking worden beheerd en dat alle rechten inzake gegevensbescherming die door uw eindgebruikers worden uitgeoefend, door u als klant moeten worden uitgevoerd. Wij zullen dergelijke persoonsgegevens niet openen of verwijderen namens u als verantwoordelijke voor de verwerking en het is uw verantwoordelijkheid als klant om ervoor te zorgen dat uw verplichtingen ten aanzien van de eindgebruikers wier persoonsgegevens u beheert, worden nagekomen.


Wij bewaren informatie voor marketing- en verkoopdoeleinden tot 12 maanden of, indien van toepassing, voor de duur van de dienstverlening aan u als klant.


Daarnaast zijn wij verplicht aan te tonen dat wij voldoen aan de toepasselijke nationale en EU financiële en fiscale wet- en regelgeving. Daartoe worden gegevens met betrekking tot het account van een klant zoals naam, e-mailadres, (bedrijfs)adres, (bedrijfs)bankgegevens en functie binnen het bedrijf maximaal 10 jaar bewaard. Het bewijs dat toestemming is gegeven wordt vijf jaar bewaard.


Als u tijdens de standaard bewaartermijn persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen, overdragen of verzoeken om deze te verwijderen, kunt u daarvoor speciale functies gebruiken. U kunt onze Data Request API gebruiken voor bulkverzoeken. Meer specifieke verzoeken kunnen worden ingediend via gemakkelijk toegankelijke formulieren op ons Dashboard. Houd er rekening mee dat we niet altijd in staat zijn om gevolg te geven aan een wisverzoek in het geval dat het in strijd is met een van onze wettelijke bewaarplichten. Bovendien moet MessageBird kunnen aantonen dat aan legitieme verzoeken is voldaan. Deze bevestigingsmail moet vijf jaar worden bewaard vanwege de mogelijkheid om bedrijven civielrechtelijke sancties op te leggen op basis van de Algemene wet bestuursrecht.


Na afloop van de vereiste bewaringstermijn kunnen wij gegevens in een niet-identificeerbare vorm bewaren voor archivering, statistische en/of andere legitieme doeleinden. Niets daarvan zal u als individu kunnen identificeren.

Controle over uw rechten en keuzes

Hoewel wij uw gegevens verzamelen om zaken te doen, blijven uw gegevens uw eigendom. U behoudt de controle over uw persoonlijke gegevens en die van de ontvangers van uw communicatie en u kunt te allen tijde kiezen wat u wilt dat wij ermee doen. U kunt: uw cookie-instellingen als websitebezoeker wijzigen, uw toestemming voor onze verwerking van uw gegevens intrekken wanneer dit van toepassing is, uw gegevens controleren en inzien, en bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens en deze beperken als u dat nodig acht.


Uw cookie-instellingen wijzigen. Wanneer u onze website voor de eerste keer bezoekt, kunt u ons toestaan alle cookies die wij gebruiken op uw browser te plaatsen, besluiten specifieke cookies te accepteren of al onze cookies te weigeren. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen, zowel in de instellingen van uw browser als in de cookie-instellingen op onze website. In onze cookie-instellingen schetsen we elk type cookie dat op onze site wordt gebruikt en geven we uitleg over de gevolgen van het accepteren ervan.


Toestemming voor onze verwerking van uw gegevens intrekken. Als u om welke reden dan ook niet langer wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken, en u hebt ons die gegevens verstrekt op basis van toestemming, staat het u vrij om van gedachten te veranderen. We zullen altijd aan uw verzoek voldoen, tenzij we wettelijk verplicht zijn uw gegevens te bewaren. Dat betekent dat als er een wettelijke verplichting bestaat, bijvoorbeeld over onze verantwoordelijkheid om aan te tonen dat we hebben gehandeld naar aanleiding van een verzoek tot intrekking van toestemming, we informatie met persoonsgegevens moeten bewaren om dat te kunnen doen.


Controleer en bekijk uw gegevens of die van uw eindgebruikers. U kunt altijd de persoonlijke gegevens die u beheert bekijken, wijzigen, verwijderen en overdragen.Als klant van MessageBird moet u, als u controle wilt uitoefenen over uw persoonlijke gegevens of die van uw eindgebruikers, dit doen via uw online account.Wij bieden al onze klanten redelijke hulp om te voldoen aan uw verplichtingen als gegevensbeheerder ten opzichte van de ontvangers van de communicatie die u via ons platform hebt verzonden. Om uw identiteit, of de echtheid van het verzoek dat u doet namens de eindgebruiker wiens gegevens u beheert, te verifiëren, hebben wij technische en organisatorische maatregelen beschikbaar gesteld waarmee u aan deze verplichtingen kunt voldoen via uw online account of een speciale API. Helaas worden verzoeken die u als klant via e-mail verstuurt, daarom niet beschouwd als een geldig middel om deze rechten uit te oefenen en als gevolg daarvan zijn wij niet in staat dergelijke verzoeken te verwerken. Voor alle duidelijkheid, u bent als klant die optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking van verzoeken of klachten namens uw eindgebruikers van wie u de persoonsgegevens beheert.


If you are not a customer and therefore don’t use the dashboard or have access naar de API, you can exercise your rights by sending a request to privacy@messagebird.com, our support staff, or via written request addressed to our hoofdkantoor in Amsterdam.


Wij behandelen uw verzoek zo snel mogelijk met een maximum van een maand na ontvangst. Als een verzoek ingewikkeld is of als wij te veel verzoeken krijgen om in een bepaalde periode te verwerken, kan onze antwoordtermijn met twee maanden worden verlengd. U wordt geïnformeerd wanneer een dergelijke verlengingstermijn van toepassing is. Wanneer u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, hebben wij het recht om geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens te bewaren. Als we dat doen, zal niets u op enigerlei wijze als persoon kunnen identificeren. Als we uw gegevens om wettelijke redenen moeten bewaren, laten we u dat weten in antwoord op uw verzoek.


Maak bezwaar tegen en beperk de verwerking van gegevens. Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt om een gerechtvaardigd belang voor ons te vervullen, zoals direct marketing aan bestaande klanten, kunt u bezwaar maken en u uitschrijven. U kunt altijd uw recht uitoefenen om de verwerking te beperken, en wij zullen ervoor zorgen dat uw gegevens worden verwerkt op de manier die u aangeeft. We zullen elk verzoek per geval beoordelen volgens de regels van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, vaak de GDPR. Als we uw verzoek terzijde schuiven, moeten we aantonen dat we dwingende redenen hebben om dat te doen, of dat er een juridische claim is die ons toestaat om persoonsgegevens te bewaren. Als u het niet eens bent met hoe we uw verzoek hebben behandeld, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit van Nederland, de autoriteit die verband houdt met de lidstaat waarin u woont of werkt, of het land waar de vermoedelijke inbreuk heeft plaatsgevonden.

Kinderen

Our services and products are not directed to children under the age of 18. We never knowingly collect and/or process any personal data from children under this age directly. If we discover we’ve received personal data from a child without parental or legal consent, we will immediately take reasonable steps to delete that information as quickly as possible. If you believe we have any information from or about a child, please contact us at privacy@messagebird.com with the subject: ‘Kinderen’.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

Deze verklaring kan worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor elk deel van deze Privacyverklaring op elk moment te wijzigen, bij te werken, aan te passen of te verwijderen. Indien wijzigingen uw rechten onder deze verklaring substantieel beïnvloeden, zullen wij u waar mogelijk een e-mail sturen. U kunt altijd besluiten om onze diensten te blijven gebruiken of niet in overeenstemming met de nieuwe voorwaarden.

Geschillen

If you have any dispute with us relating to our privacy practices, please contact our legal team at privacy@messagebird.com with the subject: ‘Dispute’. If we can’t reach an understanding via email, please refer to the Terms, which describes how disputes will be resolved between us. Please be sure to review the Terms before you use any of our products and services.

Erkende verwerkers

Processor

Locatie

Overdrachtmechanisme

Dienstbeschrijving

Adyen

Nederland (EU)

N/A

Payment Service Provider

Atlassian

USA

Standaardcontractbepalingen

Dienstverlener voor samenwerking, ontwikkeling en het opsporen van problemen

Autopilot

USA

Standaardcontractbepalingen

Dienstverlener voor marketingautomatisering

Claranet

Nederland (EU)

N/A

Hosting Provider

Clearbit

USA

Standaardcontractbepalingen

Dienstverlener voor groei

CloudApp

USA

Standaardcontractbepalingen

Dienstverlener voor schermopname

DocuSign

USA

Standaardcontractbepalingen

Dienstverlener voor elektronische handtekeningen

Exact Online

Nederland (EU)

N/A

Dienstverlener op het gebied van boekhouding en financiën

Google Cloud Platform

Ierland (EU)

N/A

Cloud Hosting Service Provider

Google G Suite

Ierland (EU)

N/A

Werkplekdiensten in de cloud

Hotjar

Malta (EU)

N/A

Dienstverlener voor gedragsanalyse

Interswitch

Nederland (EU)

N/A

Bel overflow support center

Interswitch

Nederland (EU)

N/A

Bel overflow support center

LinkedIn

Ierland (EU)

N/A

Oplossing voor aanwerving en verkoop

Looker

USA

Standaardcontractbepalingen

Dienstverlener op het gebied van business intelligence en analyse

MailChimp

USA

Standaardcontractbepalingen

Dienstverlener voor e-mailautomatisering

NetSuite

USA

Standaardcontractbepalingen

Financiële software dienstverlener

Salesforce

UK (EU)

Bindende bedrijfsregels

Dienstverlener voor klantenrelatiebeheer

Segment

USA

Standaardcontractbepalingen

Dienstverlener voor integratie en analyse

Zeefwetenschap

USA

Standaardcontractbepalingen

Dienstverlener voor fraudepreventie en -opsporing

Sparkpost

USA

Standaardcontractbepalingen

Email Service Provider

Split.io

USA

Standaardcontractbepalingen

Feature Delivery Platform Service Provider

SpringCM

USA

Standaardcontractbepalingen

Dienstverlener voor contractbeheer

Stripe

Ierland

N/A

Payment Service Provider

Tray.io

USA

Standaardcontractbepalingen

Dienstverlener voor groei

Thrive Digital

Canada

Standaardcontractbepalingen

Dienstverlener voor marketingautomatisering

Unit4 Multivers

Nederland (EU)

N/A

Dienstverlener op het gebied van boekhouding en financiën

Workramp

USA

Standaardcontractbepalingen

Dienstverlener voor leermanagementsysteem

Zapier

USA

Standaardcontractbepalingen

Dienstverlener voor workflowautomatisering

Zendesk

USA

Standaardcontractbepalingen

Dienstverlener voor klantenondersteuning

Hoe ons te contacteren

Als u nog vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website en diensten, of als u feedback of suggesties heeft om dit beleid te verbeteren, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.


Als u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u uw klacht voorleggen aan de bevoegde toezichthouder in uw rechtsgebied.

You can reach our Data Protection Officer at privacy@messagebird.com or at our HQ address:


MessageBird B.V.

t.a.v. Juridische afdeling (Privacy)

Trompenburgstraat 2C

1079 TX Amsterdam

Nederland

Do you live in the USA, Singapore, Germany, China, Australia or in the UK? Check out our lokale adressen if you prefer old-fashioned mail.

Your new standard in Marketing, Pay & Sales. It's Bird

The right message -> to the right person -> aan de right time.

Your new standard in Marketing, Pay & Sales. It's Bird

The right message -> to the right person -> aan de right time.