Gebruiksvoorwaarden

Bedankt voor uw bezoek aan onze website! We kijken ernaar uit om zaken met je te doen. Hier zijn enkele Do's en Don'ts over onze Site.

Laatst bijgewerkt: 1 februari 2024

Over deze gebruiksvoorwaarden
Please carefully read these terms of use (“Gebruiksvoorwaarden”) and Privacyverklaring before using our or our affiliates’ websites and any services made available by us or our affiliates via our website(s) (collectively, the “Site”) . These Gebruiksvoorwaarden govern your use of the Site. By accessing, using, downloading, or logging into the Site, you agree to these Gebruiksvoorwaarden and you represent that you are of legal age to agree to these Terms of Use, and the Privacyverklaring.


Wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden
We may change these Terms of Use at any time in our sole discretion without prior notice. Any changes to these Terms of Use will be in effect as of the “Laatst bijgewerkt” date referenced above. If you do not agree naar de changes, you shall immediately stop using or logging into the Site. 


Relatie tussen deze Gebruiksvoorwaarden en onze afzonderlijke overeenkomsten met u
We and our affiliates offer a wide variety of products and services that require additional terms and conditions. Your use of those  products and services provided by us or our affiliates  are pursuant to a separate agreement (“Algemene voorwaarden overeenkomst”). De General Terms Agreement  forms part of your agreement with us or our affiliates (as applicable). If these Terms of Use are inconsistent with the General Terms Agreement with respect to those products and services, the General Terms Agreement will control.


Toegang tot en gebruik van de site
When you access or use the Site, you agree to use the Site only for purposes that are permitted by these Terms of Use and any applicable law, regulation, or generally accepted practices or guidelines in relevant applicable jurisdictions. Also, you agree that you are solely responsible for any breach of your obligations under these Terms of Use and for the consequences of any such breach. 

Als voorwaarde voor het gebruik van de Site, garandeer je ons dat je de Site niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig is of anderszins verboden door deze Gebruiksvoorwaarden. Of het nu namens uzelf is of namens een derde, u stemt ermee in om niet:

  • toegang te verkrijgen of proberen te verkrijgen tot of gebruik te maken van de Site anders dan via de interface die door ons wordt geleverd, of via gebruikersaccounts van anderen, tenzij u hiervoor specifiek toestemming hebt gekregen in een aparte schriftelijke overeenkomst die is ondertekend door onze gemachtigde vertegenwoordiger of de gemachtigde vertegenwoordiger van onze gelieerde ondernemingen (voor zover van toepassing);
  • engage in any activity that disrupts or otherwise interferes with the Site (or the servers and networks which are connected naar de Site); 
  • scrape, duplicate, reproduce, copy, republish, licence, sell, trade or resell the Site or any of its content for any purpose, unless you have specifically been permitted to do so in a separate written agreement signed by our or our affiliates’ authorised representative; 
  • divert or attempt to divert our or our affiliates’ customers to another website, mobile application, or service; 
  • uw gebruikersnaam, wachtwoord, andere informatie of uw rechten of verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden niet verkopen, delen of anderszins overdragen;
  • use the Site to store or transmit infringing or otherwise unlawful material, or to store or transmit material in violation of third party rights; 
  • use the Site to store or transmit malicious code or malware of any kind, or to engage in phishing or other fraudulent activity; 
  • enig deel van de Site te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te onderwerpen aan reverse engineering, te onderzoeken, te scannen, te testen, te decompileren of te demonteren; en
  • access, download, use or export the Site in violation of any applicable export control laws, sanctions regimes, or similar regulations. 


Uw account
Om toegang te krijgen tot bepaalde diensten, functies, onderdelen of inhoud op de Site, kan het nodig zijn een account aan te maken en een wachtwoord op te geven. Om een account aan te maken, moet u ten minste 18 jaar oud zijn en moet u volledige en nauwkeurige informatie verstrekken. U mag zich niet voordoen als een persoon of entiteit in verband met de Site of uw account. Als uw gegevens op enig moment wijzigen, is het uw verantwoordelijkheid om uw account bij te werken om deze wijzigingen weer te geven.


In sommige gevallen kan een account aan u worden toegewezen door een beheerder, zoals uw werkgever. In dergelijke gevallen kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op uw gebruik van de site en kan de beheerder van uw account toegang krijgen tot uw account of deze uitschakelen zonder onze tussenkomst.


Tenzij uitdrukkelijk toegestaan onder deze Gebruiksvoorwaarden, mag u uw account met niemand anders delen. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van en het voorkomen van onbevoegd gebruik van uw accountgegevens en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. Wij behouden ons het recht voor om uw account op elk moment op te schorten, uit te schakelen, te deactiveren of te blokkeren. Wanneer u een Algemene Voorwaarden Overeenkomst bent aangegaan, zullen wij dit doen in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden Overeenkomst.


Intellectueel eigendom
Except as may otherwise be provided, the Site and the content included in or made available through the Site, such as text, graphics, logos, images, sounds, videos, digital downloads, data compilation, software, and documents, are our exclusive property and/or that of our licensors and content providers, and are protected by international intellectual property laws. All rights, title and interest not expressly granted with respect to the Site and content provided on or made available through the Site are reserved and retained by us and our licensors and content providers. 


If you believe that your intellectual property rights are being infringed on the Site, please immediately contact us at legalnotice@bird.com.


Uw bezoeken aan de Site
Where we or our affiliates collect information about you on a Site, this is subject to the Privacyverklaring.


Externe koppelingen op de site
De Site kan links bevatten naar websites van derden. Dat betekent niet dat wij die websites controleren of goedkeuren, of goederen of diensten die op die websites worden verkocht. De Site kan ook advertenties van derden bevatten. Wij controleren of onderschrijven geen producten waarvoor reclame wordt gemaakt. HET GEBRUIK VAN SITES VAN DERDEN IS OP EIGEN RISICO EN IS ONDERWORPEN AAN ALLE VOORWAARDEN, BEPALINGEN EN BELEIDSREGELS DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DERGELIJKE SITES VAN DERDEN EN, INDIEN VAN TOEPASSING, KRACHTENS DE ALGEMENE VOORWAARDENOVEREENKOMST.


Afwijzing van garanties
Uw gebruik van en toegang tot de Site kan onderhevig zijn aan vertragingen, beperkingen en andere problemen die inherent zijn aan het gebruik van internet en elektronische communicatie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen, storingen of andere schade die het gevolg is van dergelijke problemen.


OTHER THAN AS EXPRESSLY SET OUT IN THESE TERMS OF USE, TO THE GREATEST EXTENT PERMITTED UNDER APPLICABLE LAW, NEITHER WE NOR OUR  AFFILIATES, AGENTS OR SERVICE PROVIDERS MAKE ANY SPECIFIC PROMISES ABOUT THE SITE. WE MAKE NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE OPERATION OF THIS SITE OR THE INFORMATION, CONTENT, MATERIALS, PROGRAMS, OR SERVICES INCLUDED ON OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO YOU THROUGH THE SITE, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED IN WRITING. THE SITE IS MADE AVAILABLE  ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS. TO THE GREATEST EXTENT PERMITTED UNDER APPLICABLE LAW, WE AND OUR AFFILIATES EXPRESSLY DISCLAIM ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT WITH RESPECT TO THE SITE AND ALL INFORMATION, CONTENT, MATERIALS, PROGRAMS, OR SERVICES INCLUDED ON OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO YOU THROUGH THE SITE.


Beperking van aansprakelijkheid voor de site 
TO THE GREATEST EXTENT PERMITTED UNDER APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL WE, OUR AFFILIATES, AGENTS, OR SERVICE PROVIDERS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR EXEMPLARY DAMAGES, OR ANY DAMAGES OF ANY KIND ARISING FROM YOUR ACCESS OR USE OF THE SITE OR ANY THIRD PARTY’S USE OF THE SITE. IF YOU HAVE A SEPARATE GENERAL TERMS AGREEMENT WITH US, THE PROVISIONS OF THAT AGREEMENT MAY ALSO APPLY. 

Toepasselijk recht en proces voor geschillen
Op deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de Site is Nederlands recht van toepassing, ongeacht conflicterende rechtsregels. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat de rechtbanken in Amsterdam, Nederland exclusieve jurisdictie hebben voor enige claim of geschil op grond van deze Gebruiksvoorwaarden en/of uw gebruik van de Site. Voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, komen u en wij overeen dat geen van beide partijen een geschil aanhangig kan maken als eiser of lid van een class action.


If you want to notify us or our affiliates of any legal claims or actions under these Terms of Use, please notify us (i) via email at legalnotice@bird.com; or (ii) via physical mail at Postbus 14674, 1001 LD Amsterdam, De Netherlands with a PDF copy to legalnotice@bird.com. 


Extra details
If you do not comply with these Terms of Use, and we do not take immediate action, that does not mean we or our affiliates are giving up any rights we may have to take action in the future.

If it turns out that a particular provision in these Terms of Use is not enforceable or valid, that will not affect any other provision in these Terms of Use. 

Wij behouden ons het recht voor om de Site op elk gewenst moment te wijzigen zonder je daarvan op de hoogte te stellen. Wij kunnen bijvoorbeeld functionaliteiten of functies aan de Site toevoegen of verwijderen, of wij kunnen een bepaalde functie of de Site in zijn geheel opschorten of stoppen. We behouden ons ook het recht voor om op elk gewenst moment kosten in rekening te brengen voor functies op de Site. Als wijzigingen je niet bevallen, kun je op elk moment stoppen met het gebruik van de Site.

Wie we zijn
References to “we”, “us” and “our” means MessageBird B.V with registered business address at Keizersgracht 268, 1016 EV, Amsterdam, The Netherlands (KvK 51874474), and to its affiliates as applicable. All postal correspondence should be sent to Postbus 14674, 1001 LD Amsterdam, The Netherlands, with a PDF copy to legalnotice@bird.com.

Your new standard in Marketing, Pay & Sales. It's Bird

The right message -> to the right person -> aan de right time.

By clicking "See Bird" you agree to Bird's Privacyverklaring.

Your new standard in Marketing, Pay & Sales. It's Bird

The right message -> to the right person -> aan de right time.

By clicking "See Bird" you agree to Bird's Privacyverklaring.