This Service Level Agreement applies to you if you signed up for MessageBird’s Services (including, through any of its Affiliates) on or after 3 May 2023 and before 1 February 2024 (1pm CET). If you signed up for MessageBird's Services (including, if applicable, through any of its Affiliates) before 3 May 2023, archived Service Level Agreements are available hier.

MessageBird Service Level Agreement

This Service Level Agreement (“SLA”) governs your use of SLA Eligible Services (as defined in the table below). Capitalized terms used in this SLA but not defined below are defined in de overeenkomst. Unless otherwise agreed in an Order Form, no service level agreement applies to Services that are not qualified as an SLA Eligible Service in this SLA. We reserve the right to change the terms of this SLA in accordance with de overeenkomst.


Uptime. Unless otherwise agreed in an Order Form, we will use commercially reasonable efforts to make each SLA Eligible Service you purchase available with an Uptime Percentage of at least the Uptime Percentage Threshold for the applicable SLA Eligible Service listed in the table below.


Downloaden als PDF

SLA IN AANMERKING KOMENDE DIENST

Uptime-percentage voor SLA in aanmerking komende dienst

(per kolom links)

UPTIME PERCENTAGE DREMPEL

Platformdiensten: 

MessageBird API Voice 

MessageBird Dashboard

Uptime Percentage for each individual SLA Eligible  Service is calculated by us by subtracting from 100% the percentage of continuous five (5) minute periods during a given calendar month in which the applicable SLA Eligible Service was Niet beschikbaar excluding any Uptime uitsluitingen.

Maandelijks 99,9%

SMS-diensten:

MessageBird API REST

MessageBird Mail naar SMS Service MessageBird SMPP Platform (Short Message Peer-to-Peer)

Uptimepercentage voor elke individuele SLA in aanmerking komende SMS-dienst wordt door ons berekend door van 100% af te trekken het percentage ononderbroken perioden van vijf (5) minuten gedurende een bepaalde kalendermaand waarin de toepasselijke SLA in aanmerking komende SMS-dienst niet beschikbaar was, exclusief eventuele Uptime-uitsluitingen.

Maandelijks 99,95%

E-mail service: 

MessageBird Email Premier

MessageBird Email Premium

MessageBird e-mail Enterprise

Uptime Percentage for each individual SLA Eligible Service is calculated by us by subtracting from 100% the percentage of seconds during a given calendar month in which the relevant SLA Eligible  Service was Unavailable excluding any Uptime Exclusions.

Maandelijks 99,99%

Push Kennisgeving API Diensten: Pusherstralen 

(van toepassing op aangepaste plannen en klanten met standaardplannen die hogere serviceniveaus hebben gekocht, in elk geval zoals gespecificeerd in het toepasselijke Bestelformulier)

Uptime Percentage is het percentage van de tijd gedurende welke de API op jaarbasis reageert op verzoeken; dit percentage wordt door ons berekend door het percentage van vijf (5) minuten perioden van Onbeschikbaarheid gedurende een jaarperiode, exclusief Uptime Uitsluitingen, van 100% af te trekken.

Jaarlijks 99,95%

Pushbericht API-diensten: Duwboot Channels  

(van toepassing op aangepaste plannen en klanten met standaardplannen die hogere serviceniveaus hebben gekocht, in elk geval zoals gespecificeerd in het toepasselijke Bestelformulier)

Uptime Percentage is het percentage van de tijd gedurende welke de API reageert op verzoeken op jaarbasis, dat door ons wordt berekend door het percentage van vijf (5) minuten perioden van Onbeschikbaarheid gedurende een jaarperiode, exclusief Uptime Uitsluitingen, af te trekken van 100%.

Jaarlijks 99,95%

Videodiensten:
Gegevens-API
Instantie
Keeper API

Uptime Percentage for each Video Service is calculated by us by the following formula:

Uptime percentage % = ((time available - Onbeschikbaarheid)/time available) x 100%

Maandelijks 99,9%

Spraakdienst

Uptime Percentage is the time in which the SLA Eligible Service was available during the measurement period excluding any Uptime Exclusions. De measurement period is one (1) year from the date of activation and every following year beginning on the same date. We will use reasonable commercial endeavors to solve any case of Unavailability within four (4) hours of notification (“Time to Repair” also known as “TTR”). TTR only applies in cases where the SLA Eligible Service is Unavailable. It does not apply to faults relating to reduced provision of an SLA Eligible Service or the quality of an SLA Eligible Service. In het geval van een Off-net kwestie, is de vier (4) uur TTR verplichting niet

Jaarlijks 99,9%

Nummers Dienst

Uptime Percentage is the time in which the SLA Eligible Service was available during the measurement period excluding any Uptime Exclusions. De measurement period is one (1) year from the date of activation and every following year beginning on the same date. We will use reasonable commercial endeavors to solve any case of Unavailability within four (4) hours of notification (“Time to Repair” also known as “TTR”). TTR only applies in cases where the SLA Eligible Service is Unavailable. It does not apply to faults relating to reduced provision of the SLA Eligible Service or the quality of the SLA Eligible Service. 


In geval van een Off-net probleem is de TTR-verplichting van vier (4) uur niet van toepassing. "Off-net probleem" betekent elk probleem dat actie vereist in systemen of netwerken die door derden worden beheerd of eigendom zijn van derden. In deze gevallen zullen wij redelijke commerciële inspanningen leveren om een TTR van acht (8) uur te bereiken, maar in dat geval is geen Service Credit van toepassing.

Jaarlijks 99,9%

Telserv Services: 

DIDs (Inbound Voice) 

Tweewegstem (Unified Commercials) Mobile Numbers 

Toll-Free Numbers 

Universele internationale gratis telefoonnummers (UIFN)

SIP Trunking

Number Management Portal 

Global Voice Network 

Porting Services 

Regelgeving

Uptime Percentage is the time in which the SLA Eligible Service  was available during the measurement period excluding any Uptime Exclusions. The measurement period is one (1) year from the date of activation and every following year beginning on the same date. We will use reasonable commercial endeavors to solve any case of Unavailability within four (4) hours of notification (“Time to Repair” also known as “TTR”). TTR only applies in cases where the SLA Eligible Service is Unavailable. It does not apply to faults relating to reduced provision an SLA Eligible Service or the quality of an SLA Eligible Service. 


In geval van een Off-net probleem is de TTR-verplichting van vier (4) uur niet van toepassing. "Off-net probleem" betekent elk probleem dat actie vereist in systemen of netwerken die door derden worden beheerd of eigendom zijn van derden. In deze gevallen zullen wij redelijke commerciële inspanningen leveren om een TTR van acht (8) uur te bereiken, maar in dat geval is geen Service Credit van toepassing.

Jaarlijks 99,9%

Unavailable” or “Unavailability” means the following based on the specific SLA Eligible Service:

SLA IN AANMERKING KOMENDE DIENST

DEFINITIE VAN NIET BESCHIKBAAR OF ONBESCHIKBAAR

Platformdiensten: 

MessageBird API Voice 

MessageBird Dashboard

Unavailable is when one (1) or more of the SLA Eligible Services are not available for use. 


Unavailability is determined according to third party performance and monitoring services contracted by us at our sole discretion (the “Monitoring Service''). The Monitoring Service will be the sole determinator of unavailability. The Monitoring Service reports of availability are currently available at status.messagebird.com; provided that service issues or outages relating to any Uptime Exclusions shall not be deemed as unavailability. Unavailability is calculated per each individual SLA Eligible Service , not combined as a total, averaged, or aggregated across the SLA Eligible Service.

SMS-diensten:

MessageBird API REST 

MessageBird Mail to SMS Service  MessageBird SMPP Platform (Short Message Peer-to-Peer)

Unavailability is determined according to third party performance and monitoring services contracted by us at our sole discretion (the “Monitoring Service''). The Monitoring Service will be the sole determinator of unavailability. The Monitoring Service reports of availability are currently available at status.messagebird.com; provided that service issues or outages relating to any Uptime Exclusions shall not be deemed as unavailability. Unavailability is calculated per each individual SLA Eligible Service Platform Service, not combined as a total, averaged, or aggregated across the SLA Eligible ServicePlatform Services.

E-mail service: 

MessageBird Email Starter

MessageBird Email Premier

MessageBird Email Premium

MessageBird e-mail Enterprise

Unavailable is when, in a given second, you attempt to make: (a) API calls to an SLA Eligible Service and all such API calls fail due to either an SLA Eligible Service server-side timeout or internal service error; and/or (b) SMTP injections into the SLA Eligible Service  and all such SMTP injections fail due to either an SLA Eligible Service  server-side timeout or internal service error.Onbeschikbaarheid wordt berekend per afzonderlijke SLA-dienst, niet gecombineerd als een totaal, gemiddeld of geaggregeerd over de SLA-dienst.

Push Notification API diensten: Duwende balken 

(van toepassing op aangepaste plannen en klanten met standaardplannen die hogere serviceniveaus hebben gekocht, in elk geval zoals gespecificeerd in het toepasselijke Bestelformulier)

Niet beschikbaar is elke periode waarin de API niet reageert op verzoeken, of de doorvoer van meldingen onder de honderdduizend (100.000) meldingen per minuut komt. "API" betekent de Pusher REST API via welke de diensten worden geleverd.

Videodiensten:

Gegevens-API

Instantie

Keeper API

Unavailable is the time the SLA Eligible Service  is not fully operational available for use by you and your users in accordance with de overeenkomst. The availability statistics for the SLA Eligible Service can be found at status.messagebird.com.

Spraakdienst

Niet beschikbaar is elke periode waarin de voor de SLA in aanmerking komende dienst een signaalverlies heeft in één (1) of beide transmissierichtingen. In alle andere gevallen wordt de SLA Eligible Service geacht beschikbaar te zijn. Onbeschikbaarheid voor elke SLA Eligible Service wordt gemeten per nummer, niet gecombineerd als een totaal, gemiddeld of geaggregeerd over de SLA Eligible Service.

Nummers Dienst

Niet beschikbaar is elke periode waarin de voor de SLA in aanmerking komende dienst een signaalverlies heeft in één (1) of beide transmissierichtingen. In alle andere gevallen wordt de SLA Eligible Service geacht beschikbaar te zijn. Onbeschikbaarheid voor elke SLA Eligible Service wordt gemeten per nummer, niet gecombineerd als een totaal, gemiddeld of geaggregeerd over de SLA Eligible Service.

Telserv Services: 

DIDs (Inbound Voice) 

Tweewegstem (Unified Commercials)

Mobile Numbers 

Toll-Free Numbers 

Universele internationale gratis telefoonnummers (UIFN)

 SIP Trunking

Number Management Portal 

Global Voice Network 

Porting Services 

Regelgeving

Unavailable is any period of time during which the SLA Eligible Service has a loss of signal in one (1) or both transmission directions for an SLA Eligible Service. In all other cases, the SLA Eligible Serviceis considered to be available. Unavailability for each SLA Eligible Service  is measured per number, not combined as a total, averaged, or aggregated across SLA Eligible Services.

Behoudens fraude of aantoonbare materiële fouten in de rapportage, zijn onze gegevens met betrekking tot elke SLA in aanmerking komende dienst bindend en definitief.


For purposes of calculating whether we have met the applicable Uptime Percentage Threshold and notwithstanding anything naar de contrary, a SLA Eligible Service will not be considered to be Unavailable if such Unavailability is caused by or arises out of one of the following (“Uptime Exclusions”):


 • Factoren buiten onze redelijke controle, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overmacht, weersomstandigheden, invloeden van gebouwen en structuren (indien van toepassing op de relevante SLA in aanmerking komende Diensten), problemen of problemen in verband met de telecommunicatieprovider, internettoegang of aanverwante problemen die zich voordoen buiten het demarcatiepunt van onze dienst (of van onze directe hosting onderaannemers (d.w.z. buiten het punt in het netwerk waar wij toegang en controle over de relevante Diensten behouden), naleving van een regelgevende vereiste, instructie of soortgelijke verplichting onder of krachtens de toepasselijke wetgeving;

 • Any action or inaction by you, your users, or any third party (other than our agents and subcontractors) including, where applicable naar de SLA Eligible Services, your failure to comply with our instructions and your failure to provide reasonable access to relevant equipment; 

 • Issues resulting from or arising out of your applications (including Customer Applications), equipment, software or other technology and/or third party equipment, software or other technology not provided by MessageBird (including, if applicable, any of its Affiliates) under the Order Form; 

 • Our ability to suspend or terminate your access to the applicable Service in accordance with de overeenkomst

 • Non-production use of the Email  Service;

 • Any scheduled maintenance; 

 • Maintenance on the Video Service including scheduled maintenance, disaster recovery testing, or to optimize or repair the Video Services that may impact the availability of the Video Services, provided we notify you seven (7) working days in advance of such maintenance. Any scheduled maintenance of the Video Services will not be performed between 08:00 - 20:00 CET.  

 • Unscheduled maintenance on the Push Notification API Service that is performed outside of normal business hours of 09:00 to 17:00 UTC, provided that we have used reasonable endeavors to give you at least four (4) hours’ advance notice; 

 • Emergency maintenance on the Services, including maintenance on critical system changes that cannot wait for scheduled maintenance; 

 • Use of the applicable SLA Eligible Service in breach of de overeenkomst

 • Beta Products;  and

 • Updates of wijzigingen van Telserv Services, mits Telserv Service u op de hoogte heeft gesteld van mogelijke updates of wijzigingen;


In the event we do not meet the applicable Uptime Percentage Threshold for the SLA Eligible Service you purchased, you will be entitled to request the applicable Service Credit listed in the table below.  In each case you believe you are entitled to a Service Credit, you must notify us of such entitlement based on the applicable Kredietaanvraagprocedure below.


Wie kan geen aanspraak maken op. You will not be eligible for any Service Credits if (i) you breached de overeenkomst, or (ii) your claim relates to an aspect of our Services for which Service Credits do not apply (including where Service Credits are not specified as applicable in any Order Form, de overeenkomst, the Product Specific Terms or otherwise), or (iii) if you use an SLA Eligible Service by means of a free or pay as you go plan through an online self service portal.

SLA IN AANMERKING KOMENDE DIENST

Dienstkrediet voor SLA in aanmerking komende dienst

(per kolom links)

Credit Request Procedure


Indien u niet voldoet aan deze aanvraagprocedures voor servicekrediet, verliest u uw recht op servicekrediet.

Platformdiensten: 

MessageBird API Voice
MessageBird Dashboard

A credit of ten percent (10%) of the pro rata fee paid by you for the specific SLA Eligible  Service experiencing Unavailability during the calendar month in which the Uptime Percentage falls below the Uptime Percentage Threshold.

You must submit a ticket here within thirty (30) days of the date in which the Unavailability occurred. 

Het ticket moet bevatten (i) "SLA Claim" als het onderwerp van het ticket; (ii) de data en tijden van de Onbeschikbaarheid waarvoor u krediet aanvraagt; en (iii) alle van toepassing zijnde informatie die de geclaimde storing documenteert. Indien u niet voldoet aan deze procedures voor het aanvragen van servicekrediet, vervalt uw recht op het ontvangen van een servicekrediet. 

Indien wij vaststellen dat u in aanmerking komt voor een Service Credit, zullen wij deze Service Credits toepassen binnen zestig (60) dagen nadat de Service Credit door ons is goedgekeurd.

SMS-diensten:

MessageBird API REST
MessageBird Mail to SMS Service 

MessageBird SMPP Platform (Short Message Peer-to-Peer)

Een krediet van tien procent (10%) van de pro rata vergoeding die door u is betaald voor de specifieke SLA in aanmerking komende Platformdienst die niet beschikbaar is gedurende de kalendermaand waarin het Uptimepercentage onder de Uptimepercentage Drempel valt.

You must submit a ticket here within thirty (30) days of the date in which the Unavailability occurred. 

The ticket must include (i) “SLA Claim” as the subject of the ticket; (ii) the dates and times of the Unavailability for which you are requesting credit; and (iii) any applicable information that documents the claimed outage. Failure to comply with these service credit request procedures will forfeit your right to receive a Service Credit.

Indien wij vaststellen dat u in aanmerking komt voor een Service Credit, zullen wij deze Service Credits toepassen binnen zestig (60) dagen nadat de Service Credit door ons is goedgekeurd.

E-mail service: 

MessageBird Email Starter

MessageBird Email Premier

MessageBird Email Premium

MessageBird e-mail Enterprise

A credit of five percent (5%) of the pro rata fee paid for the relevant SLA Eligible Service during the calendar month in which the Monthly Uptime Percentage falls below the Monthly Uptime Percentage Threshold for that SLA Eligible Service.  Service Credits for the SLA Eligible Service  will not exceed fifty percent (50%) of fees payable for the SLA Eligible Service  in a single month. Service credits that would be available but for this limitation will not be carried forward to a future billing period.

To request a Service Credit, you must notify your Account Manager in writing by email within thirty (30) days from the time you become eligible for a Service Credit, with a copy notice provided to support@sparkpost.com. 


De e-mail moet bevatten (i) "SLA Claim" als onderwerp van de e-mail; (ii) de data en tijden van de onbeschikbaarheid waarvoor u krediet aanvraagt; en (iii) alle van toepassing zijnde informatie die de geclaimde storing documenteert.

Indien wij vaststellen dat u in aanmerking komt voor een Service Credit, zullen wij deze Service Credits toepassen binnen zestig (60) dagen nadat de Service Credit door ons is goedgekeurd.

Push Notification API Services:


Duwende balken

Pusher Channels (in elk van de bovenstaande gevallen zoals van toepassing op aangepaste plannen en klanten met standaardplannen die hogere serviceniveaus hebben gekocht, zoals gespecificeerd in het toepasselijke Bestelformulier)

Elke dertig (30) minuten van Onbeschikbaarheid is gelijk aan vijf procent (5%) van de verschuldigde vergoedingen voor de voor de SLA in aanmerking komende Dienst waarop de Onbeschikbaarheid betrekking heeft, op voorwaarde dat het maximale totale servicekrediet dat voor een factureringsperiode kan worden toegepast niet meer bedraagt dan 100% van de gedurende die factureringsperiode verschuldigde vergoedingen. Servicecredits die zonder deze beperking beschikbaar zouden zijn, worden niet overgedragen naar een volgende factureringsperiode.

You must notify your Account Manager to inquire about your eligibility for any Service Credits. 


Any Service Credits due will be shown as a deduction from the amount due from you in the invoice for the billing period to which such Service Credits relate, or in any future invoice issued by us under de overeenkomst, with a clear indication of the billing period to which such Service Credits relate. Any Service Credits due to you for the last month of the Contract shall be refunded by us.

Videodiensten:

Data API

Instance

Keeper API

Voor elke 0,1% onder de Uptime Percentage Drempel voor de toepasselijke Video Service zal aan het einde van de factureringscyclus een credit van één (1) dag extra voor de SLA in aanmerking komende Service worden toegevoegd.

To request a Service Credit, you must notify your Account Manager in writing by email within thirty (30) days from the time you become eligible for a Service Credit, with a copy notice provided to support@24sessions.com. De e-mail moet bevatten (i) "SLA Claim" als onderwerp van de e-mail; (ii) de data en tijden van de onbeschikbaarheid waarvoor u krediet aanvraagt; en (iii) alle van toepassing zijnde informatie die de geclaimde storing documenteert.

Spraakdienst

Unavailability as follows: 

99,89% - 99,80% is gelijk aan 15% van het jaarlijkse MRC;

99,79% - 99,70% is gelijk aan 20% van het jaarlijkse MRC;

Minder dan 99,70% is gelijk aan 30% van het jaarlijkse MRC. Het totaal van de reguliere kosten

herhaaldelijk (periodiek, meestal maandelijks) opgelopen,

independent of the usage of an SLA Eligible Service  is the Month Recurring Cost (“MRC”). TTR (time to repair) for Premium Rate or Shared Cost Numbers as follows: 

>4 and ≤6 hours is equal to 10% of the annual MRC;

>6 and ≤8 hours is equal to 20% of the annual MRC;

>8 and ≤10 hours is equal to 30% of the annual MRC;

>10 hours is equal to 40% of the annual MRC.TTR for all other Numbers as follows: 

>4 and ≤6 hours is equal to 1% of the average call charges;

>6 and ≤8 hours is equal to 2% of the average call charges;

>8 and ≤10 hours is equal to 3% of the average call charges;

>10 hours is equal to 4% of the average call charges.

De gemiddelde gesprekskosten zijn het gemiddelde van de gesprekskosten die in de laatste drie jaar zijn gefactureerd.

maanden voor het evenement.In geen geval zal het Service Credit in een bepaald jaar meer dan € 5.000 bedragen. Servicecredits die zonder deze beperking beschikbaar zouden zijn, worden niet overgedragen naar een volgende factureringsperiode.

The TTR is definitively measured by the Fault Management System (“FMS”). The FMS starts when you report a failure in conformity in accordance with this SLA and a report is opened by the us. The TTR ends when we have solved the issue and we closed the report. We will attempt to alert you when the failure has been resolved. If the SLA Eligible  Service is not repaired within the TTR (excluding Off-net issues), you can submit a request for a Service Credit. You must report SLA Eligible Service failures in writing to your Account Manager, citing the reasons  within thirty (30) days from the end of the applicable measurement period or from the relevant event of a TTR, whichever applies. Your report should clearly identify that you are requesting  Service Credit.Indien wij vaststellen dat u in aanmerking komt voor een Service Credit, zullen wij deze Service Credits toepassen binnen zestig (60) dagen nadat de Service Credit door ons is goedgekeurd.

Nummers Dienst

Unavailability as follows: 

99,89% - 99,80% is gelijk aan 15% van het jaarlijkse MRC;

99,79% - 99,70% is gelijk aan 20% van het jaarlijkse MRC;

Minder dan 99,70% is gelijk aan 30% van het jaarlijkse MRC. Het totaal van de reguliere kosten

herhaaldelijk (periodiek, meestal maandelijks) opgelopen,

independent of the usage of an SLA Eligible Service  is the Month Recurring Cost (“MRC”). TTR (time to repair) for Premium Rate or Shared Cost Numbers as follows: 

>4 and ≤6 hours is equal to 10% of the annual MRC;

>6 and ≤8 hours is equal to 20% of the annual MRC;

>8 and ≤10 hours is equal to 30% of the annual MRC;

>10 hours is equal to 40% of the annual MRC.TTR for all other Numbers as follows: 

>4 and ≤6 hours is equal to 1% of the average call charges;

>6 and ≤8 hours is equal to 2% of the average call charges;

>8 and ≤10 hours is equal to 3% of the average call charges;

>10 hours is equal to 4% of the average call charges.

De gemiddelde gesprekskosten zijn het gemiddelde van de gesprekskosten die in de laatste drie jaar zijn gefactureerd.

maanden voor het evenement.In geen geval zal het Service Credit in een bepaald jaar meer dan € 5.000 bedragen. Servicecredits die zonder deze beperking beschikbaar zouden zijn, worden niet overgedragen naar een volgende factureringsperiode.

The TTR is definitively measured by the Fault Management System (“FMS”). The FMS starts when you report a failure in conformity in accordance with this SLA and a report is opened by the us. The TTR ends when we have solved the issue and we closed the report. We will attempt to alert you when the failure has been resolved. If the SLA Eligible Service is not repaired within the TTR (excluding Off-net issues), you can submit a request for a Service Credit. You must report SLA Eligible Service  failures in writing to your Account Manager, citing the reasons within thirty (30) days from the end of the applicable measurement period or from the relevant event of a TTR, whichever applies. Your report should clearly identify that you are requesting  Service Credit.Indien wij vaststellen dat u in aanmerking komt voor een Service Credit, zullen wij deze Service Credits toepassen binnen zestig (60) dagen nadat de Service Credit door ons is goedgekeurd.

Telserv Services: 

DIDs (Inbound Voice) 

Two Way Voice (Unified Commercials)

Mobile Numbers 

Toll-Free Numbers 

Universele internationale gratis telefoonnummers (UIFN)

SIP Trunking 

Number Management Portal 

Global Voice Network 

Porting Services 

Regelgeving

Unavailability as follows: 

99,89% - 99,80% is gelijk aan 15% van het jaarlijkse MRC;

99,79% - 99,70% is gelijk aan 20% van het jaarlijkse MRC;

Minder dan 99,70% is gelijk aan 30% van het jaarlijkse MRC. Het totaal van de reguliere kosten

herhaaldelijk (periodiek, meestal maandelijks) opgelopen,

independent of the usage of an SLA Eligible Service  is the Month Recurring Cost (“MRC”). TTR (time to repair) for Premium Rate or Shared Cost Numbers as follows: 

>4 and ≤6 hours is equal to 10% of the annual MRC;

>6 and ≤8 hours is equal to 20% of the annual MRC;

>8 and ≤10 hours is equal to 30% of the annual MRC;

>10 hours is equal to 40% of the annual MRC.TTR for all other Numbers as follows: 

>4 and ≤6 hours is equal to 1% of the average call charges;

>6 and ≤8 hours is equal to 2% of the average call charges;

>8 and ≤10 hours is equal to 3% of the average call charges;

>10 hours is equal to 4% of the average call charges.

De gemiddelde gesprekskosten zijn het gemiddelde van de gesprekskosten die in de laatste drie jaar zijn gefactureerd.

maanden voor het evenement.In geen geval zal het Service Credit in een bepaald jaar meer dan € 5.000 bedragen. Servicecredits die zonder deze beperking beschikbaar zouden zijn, worden niet overgedragen naar een volgende factureringsperiode.

The TTR is definitively measured by the Telserv Fault Management System (“FMS”). The FMS starts when you report a failure in conformity in accordance with this SLA and a report is opened by the us. The TTR ends when we have solved the issue and we closed the report. We will attempt to alert you when the failure has been resolved. If the Telserv Service is not repaired within the TTR (excluding Off-net issues), you can submit a request for a Service Credit. You must immediately report SLA Eligible Service  failures in writing to your Account Manager, citing the reasons  within thirty (30) days from the end of the applicable measurement period or from the relevant event of a TTR, whichever applies. Your report should clearly identify that you are requesting  Service Credit.Indien wij vaststellen dat u in aanmerking komt voor een Service Credit, zullen wij deze Service Credits toepassen binnen zestig (60) dagen nadat de Service Credit door ons is goedgekeurd.

Service Credits are granted at our sole discretion and only after our confirmation of the nature and accuracy of any alleged Unavailability. Service Credits will not entitle you to any refund or other payment from us.  Service Credits may not be transferred or applied to any other account and will be credited to any Prepaid Balance (or if none applies, a Prepaid Balance may be set up for you). 


Sole Remedy. Unless otherwise expressly provided in de overeenkomst and to the fullest extent permitted by applicable law, your sole and exclusive remedy for any unavailability, non-performance, or other failure by us to provide each SLA Eligible Service is the receipt of a Service Credit (if eligible) in accordance with the terms of de overeenkomst.

Your new standard in Marketing, Pay & Sales. It's Bird

The right message -> to the right person -> aan de right time.

By clicking "See Bird" you agree to Bird's Privacyverklaring.

Your new standard in Marketing, Pay & Sales. It's Bird

The right message -> to the right person -> aan de right time.

By clicking "See Bird" you agree to Bird's Privacyverklaring.